پرداخت آنلاین فاکتور سرویس خدمات

برای پرداخت آنلاین فاکتور سرویس خدمات میتوانید از این قسمت اقدام نمایید. فرم زیر را به دقت و صحیح تکمیل کرده و سپس با زدن دکمه پرداخت به درگاه پرداخت مراجعه و هزینه فاکتور را آنلاین پرداخت نمایید. پس از پرداخت و بازگشت به سایت نتیجه پرداخت و کد رهگیری نمایش و پیامکی با اطلاعات لازم به گوشی شما ارسال میشود. مورد پرداخت از طریق کد رهگیری قابل استعلام است.

فرم درخواست نمایندگی پادیسان