محصولات

همه محصولات آشپزخانه پادیسان در زیر قابل مشاهده هستند. برای اطلاعات بیشتر بر روی گزینه مورد نظر خود کلیک نمایید.

hob pacific

اجاق صفحه ای - پاسیفیک

پنج شعله، صفحه شیشه سکوریت، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob paramount

اجاق صفحه ای - پارامونت

پنج شعله، صفحه شیشه سکوریت، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob park

اجاق صفحه ای - پارک

پنج شعله، صفحه شیشه سکوریت، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob parker

اجاق صفحه ای - پارکر

پنج شعله، صفحه شیشه سکوریت، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob paramis

اجاق صفحه ای - پارامیس

پنج شعله، صفحه شیشه استیل، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob panama

اجاق صفحه ای - پاناما

پنج شعله، صفحه استیل و شیشه، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob paradise Steel

اجاق صفحه ای - پارادایس

پنج شعله، صفحه استیل، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob paradise White

اجاق صفحه ای - پارادایس

پنج شعله، صفحه لعاب سفید، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob paradise Black

اجاق صفحه ای - پارادایس

پنج شعله، صفحه لعاب مشکی، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob palace

اجاق صفحه ای - پالاس

پنج شعله، صفحه استیل، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob palace

اجاق صفحه ای - پالاس

پنج شعله، صفحه لعاب سفید، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob palace

اجاق صفحه ای - پالاس

پنج شعله، صفحه لعاب مشکی، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob palm

اجاق صفحه ای - پالم

پنج شعله، صفحه استیل، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob palm

اجاق صفحه ای - پالم

پنج شعله، صفحه لعاب سفید، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob palm

اجاق صفحه ای - پالم

پنج شعله، صفحه لعاب مشکی، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob paniz Steel

اجاق صفحه ای - پانیذ

چهار شعله، صفحه استیل، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob paniz White

اجاق صفحه ای - پانیذ

چهار شعله، صفحه لعاب سفید، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob paniz Black

اجاق صفحه ای - پانیذ

چهار شعله، صفحه لعاب مشکی، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob padova60

اجاق صفحه ای - پادوا60

چهار شعله، صفحه سرامیکی، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob padova30

اجاق صفحه ای - پادوا30

دو شعله، صفحه سرامیکی، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف،کوچک

بیشتر..

oven panew

اجاق ایستاده - مدل پانیو

پنج شعله، فردار، فن داخلی، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

oven panex

اجاق ایستاده - مدل پانکس

پنج شعله، فردار، فن داخلی، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

oven paina

اجاق ایستاده - مدل پاینا

پنج شعله، فردار، فن داخلی، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

oven pioneer

اجاق ایستاده - مدل پایونیر

پنج شعله، فردار، فن داخلی، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

oven padina

اجاق ایستاده - مدل پادینا

پنج شعله، فردار، فن داخلی، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

oven rooz

اجاق ایستاده - مدل روز

پنج شعله،دارای محفظه داخلی، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

اجاق گاز مدل روز بدون فر

اجاق کابین دار - مدل روز٢

پنج شعله، کابین دار، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

اجاق گاز مدل پادمیرا

اجاق ایستاده - مدل پادمیرا

پنج شعله،تایمر دیجیتال، شبکه چدنی، سرشعله طرح ساباف

بیشتر..

hob palermo Steel

فر برقی توکار - پالرمو

کلاس انرژی A، کم مصرف، تمام دیجیتال با طراحی مدرن رنگ رفلکس

بیشتر..

hob palermo White

فر برقی توکار - پالرمو

کلاس انرژی A، کم مصرف، تمام دیجیتال با طراحی مدرن رنگ سفید

بیشتر..

hob palermo Black

فر برقی توکار - پالرمو

کلاس انرژی A، کم مصرف، تمام دیجیتال با طراحی مدرن، مشکی

بیشتر..